Produkt

4D Write Pro. Nové možnosti sekcí v rozhraní

Automaticky přeloženo z Deepl

Jak víte, 4D Write Pro zvládá dva typy sekcí, souvislé nebo s přerušením stránky.

Ať už dáváte přednost odlišným pravostranným stránkám od levostranných, nebo chcete, aby se úvodní stránka odlišovala od ostatních, tyto možnosti byly kdysi omezeny na programování nebo kontextovou nabídku. Na obzoru je však pozitivní posun – rozhraní se vyvíjí!

Produkt blank

4D Write Pro: Tabulky bez omezení!

Automaticky přeloženo z Deepl

Od zavedení tabulek v aplikaci 4D Write Pro bylo zavedeno mnoho nových funkcí. Včetně záhlaví, zápatí, třídicích zlomů a samozřejmě možnosti přiřadit k tabulkám datový zdroj pro jejich automatické vyplnění!

Díky této poslední možnosti bylo často možné dosáhnout maximálního počtu řádků na jednu tabulku (1000). Vzali jsme to v úvahu a od verze 4D 20 R5 již není tento limit pevně stanoven a řízen programem 4D Write Pro, ale je omezen pouze dostupnou pamětí!

Produkt blank

4D Write Pro: Více možností zobrazení ukotvených obrázků a textových polí!

Automaticky přeloženo z Deepl

V dokumentech 4D Write Pro mohou být obrázky buď v řadě (stejně jako velký znak), za textem nebo před ním. Textové rámečky (objevily se v 4D v20) lze také umístit před nebo za text. Obrovské vylepšení přichází s verzí 4D 20 R5, kde lze nyní obrázky a textová pole obklopit obtékajícím textem!

Produkt blank

4D Write Pro: Elektronické generování faktur!

Automaticky přeloženo z Deepl

4D V20 R4 přináší zajímavou funkci 4D Write Pro – nyní umožňuje vytvářet elektronické faktury. Co přesně ale myslíme elektronickými fakturami?

Elektronická faktura (neboli e-faktura) se vytváří, přenáší, přijímá a ukládá elektronicky, což umožňuje efektivnější a ekologičtější správu obchodních transakcí.

Přestože nabízejí mnoho výhod, mají také svá specifická omezení, zejména pokud jde o složitost procesu generování. S aplikací 4D Write Pro jsme si však uvědomili, že zvládnutí této složitosti je mnohem zvládnutelnější, než se původně zdálo!

Produkt blank

4D Write Pro: Export do PDF s přílohami!

Automaticky přeloženo z Deepl

Jak již víte, od verze 4D V20 R3 umí 4D Write Pro exportovat do formátů PDF/A2 a PDF/A3 (BLOG). Kromě podpisu je hlavní rozdíl mezi těmito dvěma formáty v tom, že formát PDF/A3 může obsahovat přílohy. Dobrou zprávou je, že díky nové možnosti exportu v aplikaci 4D Write Pro je možné v aplikaci 4D V20 R4 mít při exportu přílohy!

Produkt blank

4D Write Pro: Přiřazení názvů vzorcům

Automaticky přeloženo z Deepl

V dokumentech 4D Write Pro mají vzorce zásadní význam a významně přispívají k jejich funkčnosti. Dříve mohly být tyto vzorce reprezentovány jako hodnoty, výrazy nebo symboly.

Aby se však ještě více zlepšil uživatelský komfort a zlepšila se čitelnost, byla ve verzi 4D v20 R3 zavedena zajímavá nová funkce: možnost přiřadit vzorcům názvy. Toto nejnovější vylepšení umožňuje uživatelům rychle identifikovat a pochopit účel každého vzorce v dokumentu.

Produkt blank

4D Write Pro : Nyní je k dispozici formát PDF/A pro export!

Automaticky přeloženo z Deepl

Formát PDF je dnes již klasickým formátem a je k dispozici pro export dokumentů 4D Write Pro již několik verzí. Formát PDF/A je při exportu dokumentu 4D Write pro do PDF volitelně k dispozici od verze 4D v20 R3 a v blízké budoucnosti otevře dveře dalším možnostem, jako je elektronická fakturace. Ještě předtím se však zaměřme na formát PDF/A a jeho rozdíly (pozitivní či negativní) oproti běžnému formátu PDF.

Produkt blank

4D Write Pro – Průvodce vytvářením tabulek s daty

Automaticky přeloženo z Deepl

V několika posledních verzích programu 4D Write Pro bylo přidáno mnoho funkcí souvisejících s tabulkami. Tabulky můžete snadno vytvářet na základě databázových dat pomocí kontextů, zdrojů dat a vzorců.

Je to tak snadné, že mnozí z nich chtějí nechat své koncové uživatele používat tuto funkci tak, jak je. Chápeme však, že to někdy může být náročné pro uživatele, kteří nejsou dostatečně vyškoleni ve formátování zdrojů dat nebo vzorců pro různé součásti tabulek. Abychom to vyřešili, vyvinuli jsme řešení dodávané se systémem 4D v20 R2: zcela nového průvodce tabulkami.

Průvodce je k dispozici koncovým uživatelům; ti mohou využít šablony přizpůsobené jejich použití a oboru poskytované vývojářem. Konfigurace šablon zahrnuje:

  • definovat datové třídy a atributy datových tříd,
  • přeložit datové třídy, atributy datových tříd a názvy vzorců,
  • připravit vzorce přizpůsobené pro danou činnost,
  • navrhnout grafické styly.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli více, a nezapomeňte se podívat na HDI a bonusové video, které vás provede různými možnostmi.