Produkt blank

Aktivace vrstvy QUIC v Nastavení struktury, uživatele a databáze

Automaticky přeloženo z Deepl

V beta verzi 4D v20 jsme vám s nadšením ukázali naši práci na nové síťové vrstvě QUIC. Protože je tato vrstva stále v beta verzi, deaktivovali jsme ji pro finální verzi LTS. Vrstva QUIC bude k dispozici ve funkčních verzích, takže můžete sledovat její vývoj a pomoci nám ji vylepšit.

Zatímco verze 4D v20 umožňovala přepínání síťových vrstev pouze v interpretovaných aplikacích a u enginových aplikací si vynucovala nové sestavení, verze 4D v20 R2 umožňuje změnu vrstvy v kompilovaných/sestavených aplikacích prostřednictvím Nastavení struktury, uživatele a databáze , aby se usnadnilo testování i ve výrobě.

Produkt blank

Vrstva QUIC: budoucnost síťové komunikace

Automaticky přeloženo z Deepl

Nejvýznamnější produkční servery se systémem 4D přijímají více než tisíc současných připojení a tento počet neustále roste. V důsledku toho se výkon stává stále důležitějším bodem zájmu našich týmů. Protokol QUIC, který používá nová verze standardu HTTP, byl speciálně vytvořen pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti. Protože neustále hledáme zajímavé technologie, pracujeme na nahrazení našeho nízkoúrovňového síťového protokolu protokolem QUIC.

U verze v20 můžete na tuto síťovou vrstvu přepnout a vyzkoušet, zda se tím zlepší výkon. Tato vrstva je stále ve fázi beta testování, protože potřebujeme vaši zpětnou vazbu, než ji začneme používat jako výchozí síťovou vrstvu. Proto ji budete moci používat pouze v beta verzích 4D.

Zprávy blank

Podívejte se na našeho průvodce zabezpečením!

Automaticky přeloženo z Deepl

Vprůběhu let se bezpečnost stala klíčovým tématem podnikových aplikací. Jako vývojáři 4D se neustále setkáváte se zákazníky, kteří věnují velkou pozornost úrovni zabezpečení řešení, která používají pro každodenní provoz svých firem.

Abychom vám pomohli odpovědět na otázky vašich zákazníků týkající se bezpečnosti, s potěšením oznamujeme vydání Průvodce bezpečností 4D.

Tento referenční dokument popisuje všechny vestavěné nástroje a techniky spojené s vytvářením zabezpečeného prostředí pro vaše podnikové aplikace: od ověřování a šifrování TLS až po systém přístupu k datům a jejich ochranu. Nyní je čas, abyste si ji vyzkoušeli!

Produkt Set the minimal TLS version for 4D Web Server

Větší zabezpečení serveru 4D

Automaticky přeloženo z Deepl

Vprůběhu let se bezpečnost stala klíčovým tématem podnikových aplikací. ProtokolTLS ( Transport Layer Security ) a jeho předchůdceSSL ( Secure Sockets Layer ), oba často označované jako „SSL“, jsou kryptografické protokoly, které zajišťují bezpečnost komunikace v počítačové síti. Verze protokolu TLS, kterou vaše aplikace používá například pro připojení k webu nebo klient/server, přispívá k úrovni jejího zabezpečení.

4D podporuje všechny verze TLS: 1.0, 1.1 a 1.2. Použitá verze protokolu je vyjednána mezi serverem a klientem při navazování spojení. Pro zvýšení úrovně zabezpečení je počínaje verzí 4D v16 R5 výchozí minimální podporovaná verze TLS 1.2, starší verze jsou odmítány, protože by mohly být nezabezpečené.

Produkt Road to IPv6

Vylepšení uživatelského rozhraní souvisejícího s protokolem IPv6

Automaticky přeloženo z Deepl

Kromě toho, že má větší adresní prostor, má IPv6 oproti IPv4 také mnoho dalších výhod: vestavěné funkce, jako je podpora přenosu vícesměrového vysílání, vyšší zabezpečení pomocí IPSec (zajišťuje důvěrnost, autentizaci a integritu dat) a možnost zobrazit v dialogovém okně připojení klienta 4D všechny dostupné servery 4D, i když jsou zveřejněny na jiném než standardním portu (jiném než 19813).

4D zavedlo podporu IPv6 s verzí 4D v14, nicméně některá dialogová okna nebyla pro případy použití IPv6 dokonale uspořádána. 4D v16 R4 přináší některá vylepšení uživatelského rozhraní pro lepší uživatelský komfort pro osoby používající síťové konfigurace IPv6.