Produkt

4D NetKit: PKCE pro OAuth 2.0

Automaticky přeloženo z Deepl

OAuth 2.0 je základním kamenem moderního ověřování. Vstupuje PKCE, klíčové vylepšení posilující OAuth 2.0 proti útokům typu interception a replay. S uvedením 4D 20 R5 nyní nabízíme bezproblémovou integraci PKCE do procesů ověřování OAuth 2.0.

Produkt blank

4D Write Pro. Nové možnosti sekcí v rozhraní

Automaticky přeloženo z Deepl

Jak víte, 4D Write Pro zvládá dva typy sekcí, souvislé nebo s přerušením stránky.

Ať už dáváte přednost odlišným pravostranným stránkám od levostranných, nebo chcete, aby se úvodní stránka odlišovala od ostatních, tyto možnosti byly kdysi omezeny na programování nebo kontextovou nabídku. Na obzoru je však pozitivní posun – rozhraní se vyvíjí!

Produkt blank

Zlepšená správa katalogů v systémech pro správu verzí

Automaticky přeloženo z Deepl

V reakci na vaši cennou zpětnou vazbu jsme výrazně vylepšili architekturu projektu 4D.

Katalogový soubor tradičně obsahoval veškeré informace o struktuře projektu, včetně grafických informací, jako jsou barvy nebo pozice použité pro tabulky, pole a vztahy. Nyní mohou být tyto podrobnosti pohodlně uloženy v samostatném souboru, což zjednodušuje úlohu kontroly žádostí o stažení a správu konfliktů při slučování v systémech správy verzí.

Pojďme se ponořit do specifik tohoto vylepšení.

Produkt blank

Přizpůsobení vzhledu aplikace pomocí nových typů oken

Automaticky přeloženo z Deepl

V aplikaci 4D 20 R5, která odemyká nové možnosti přizpůsobení aplikací, jsou nyní k dispozici dva další typy oken, které nabízejí flexibilní modální nebo nemodální okna bez titulkových pruhů. To znamená naprostou volnost při přizpůsobování vzhledu aplikace přesně podle vašich požadavků. Představte si, že předěláte titulkový pruh tak, aby odpovídal vaší požadované estetice, a plynule do něj integrujete funkce, jako je přizpůsobené vyhledávací pole nebo jiné prvky.

Ale to není všechno! Představili jsme také několik nových příkazů určených k zefektivnění procesu vývoje:

  • Zmenšit okno v záhlaví v systému Windows nebo v doku v systému MacOS,
  • Zjistit, zda je okno zmenšeno v titulkovém pruhu v systému Windows nebo v doku v systému macOS,
  • Zjistit, zda je okno maximalizováno.
Produkt blank

QUIC nyní odpovídá možnostem sítě ServerNet

Automaticky přeloženo z Deepl

Síťová vrstva QUIC nyní podporuje tolik funkcí jako síťová vrstva ServerNet. Ve verzi 4D 20 R5 jsme přidali podporu protokolu IPv6, vysílání a jednotného přihlašování v systému Windows.

V následujících verzích ji samozřejmě budeme dále vylepšovat, aby byla nejlepší síťovou vrstvou, jakou kdy 4D mělo.

Prozatím mi však dovolte, abych se trochu více zmínil o posledních funkcích, které jsme přidali.

Produkt blank

4D Write Pro: Tabulky bez omezení!

Automaticky přeloženo z Deepl

Od zavedení tabulek v aplikaci 4D Write Pro bylo zavedeno mnoho nových funkcí. Včetně záhlaví, zápatí, třídicích zlomů a samozřejmě možnosti přiřadit k tabulkám datový zdroj pro jejich automatické vyplnění!

Díky této poslední možnosti bylo často možné dosáhnout maximálního počtu řádků na jednu tabulku (1000). Vzali jsme to v úvahu a od verze 4D 20 R5 již není tento limit pevně stanoven a řízen programem 4D Write Pro, ale je omezen pouze dostupnou pamětí!

Produkt blank

Nový objekt vzdálené relace 4D s připojením klient/server a uloženou procedurou

Automaticky přeloženo z Deepl

V aplikacích 4D existují čtyři typy relací 4D Remote session, Stored Procedure session, Mobile session a Web session.

Příkaz Relace již vrací webové nebo mobilní relace. Získáte tak přístup k mnoha informacím o relaci a objektu sdíleném všemi procesy v relaci.

Ve verzi 4D 20 R5 byl příkaz Relace rozšířen o spojení Klient/Server a uloženou proceduru.

Produkt blank

ORDA – Omezit data na relevantní kritéria

Automaticky přeloženo z Deepl

Ve verzi 4D 19 R8 jsme zavedli robustní systém oprávnění, který vám umožní detailní kontrolu nad přístupem uživatelů k vašim datům. Tento systém chrání vaše data v závislosti na tom, kdo k nim přistupuje a ke kterým datům, a zajišťuje tak bezpečnost dat omezením neoprávněného přístupu.

Co kdybyste ale chtěli přístup ke čtení dále zpřesnit na základě konkrétních kritérií?

V tom případě přichází na řadu 4D 20 R5. Omezení čtení dat podle určitých kritérií.