Produkt

Klient Websocket

Automaticky přeloženo z Deepl

V dnešním propojeném světě je pro webové stránky a aplikace internetu věcí nejdůležitější potřeba aktualizací v reálném čase.

Způsobem, jak okamžitě poskytovat informace webům nebo aplikacím, je použití protokolu Websocket, který poskytuje plně duplexní komunikační kanál mezi serverem a klientem. Ve verzi 4D V20 můžete vytvořit websocketový server pomocí třídy 4D.WebSocketServer. Ve verzi v20 R2 pokračujeme třídou 4D.WebSocket, která umožňuje vytvořit websocketového klienta pro připojení k libovolným websocketovým serverům.

Produkt blank

Nový vestavěný server Websocket

Automaticky přeloženo z Deepl

Ve stále propojenějším světě musí být webové stránky nebo aplikace IoT aktualizovány v reálném čase.

Způsobem, jak okamžitě doručit informace na vaše weby, je použití protokolu Websocket, který poskytuje plně duplexní komunikační kanál mezi serverem a klientem. Z verze v20 poskytuje 4D příkazy pro vytvoření serveru Websocket.