Odstranění složky a jejího obsahu

Automaticky přeloženo z Deepl

Příkaz DELETE FOLDER byl rozšířen o volitelný parametr, který umožňuje odstranit vybranou složku a její obsah najednou.

Dříve příkaz mazal pouze prázdné složky, což nutilo vývojáře nejprve odstranit jejich obsah. Nyní je život vývojářů 4D jednodušší, protože stačí v příkazu předat nový parametr. Po předání nového parametru je mazání vynuceno a zastaví se pouze v případě, že se v něm setkají přísně chráněné soubory.

K dispozici jsou 2 nové možnosti

  • Smazat pouze v případě, že je prázdná: Složka se odstraní pouze v případě, že je prázdná (možnost kompatibility).
  • Odstranit s obsahem: odstraní strom bez ohledu na jeho obsah.

K dispozici je příklad databáze (Jak na to) a video, které demonstrují další možnosti použití:

Příklad databáze

Další podrobnosti naleznete v Příručce k aktualizaci 4D v15 R5.