Použití Unicode pro texty ve formulářích

Automaticky přeloženo z Deepl

Ve verzi 4D v16 budou texty pro všechny objekty formuláře ( statické texty, tlačítka, zaškrtávací políčka atd. ) uloženy v Unicode, což umožňuje používat znaky různých jazyků přímo v editoru formuláře.

Zejména pro asijské nebo východoevropské jazyky to usnadní proces vývoje.

form_unicode

Pro využití této funkce pro nově vytvořené objekty a formuláře nemusíte nic dělat.

U migrované databáze stačí formulář otevřít a znovu uložit.

Vanessa Talbot
• Product Owner • Vanessa Talbot se připojila k programovému týmu 4D v červnu 2014. Jako Product Owner má na starosti psaní uživatelských příběhů a jejich převod do funkčních specifikací. Její úlohou je také zajistit, aby implementovaná funkce odpovídala potřebám zákazníka. Od svého příchodu pracovala na definování klíčových prvků ve 4D. Pracovala na většině nových funkcí preemptivního multi-threadingu a také na velmi složitém tématu: nové architektuře pro enginované aplikace. Vanessa má titul z Telecom Saint-Etienne. Svou kariéru začala ve Výzkumném ústavu kriminalistickém jako vývojářka pro audiovizuální oddělení. Působila také v mediální a lékařské oblasti jako expertka na technickou podporu, produkci i dokumentaci novinek.