Nastavení zvýrazňování syntaxe kódu pomocí rozšíření Visual Studio Code

Automaticky přeloženo z Deepl

Nedávno jsme hovořili o našem novém rozšíření Visual Studio Code, které umožňuje komunikaci VS Code se 4D pro správu kódu. Zvýrazňování syntaxe bylo první funkcí protokolu jazykového serveru ve 4D v19 R6. Pojďme se podívat, jak si přizpůsobit vykreslování zdrojového kódu.

Zvýrazňování syntaxe můžete přizpůsobit vlastnímu listu stylu nebo výchozímu listu stylu 4D, jak je uvedeno níže:

Podívejme se na další technické informace.

Sémantické tokeny

Ve všech programovacích jazycích se kód skládá ze sémantických tokenů. Sémantický token je část kódu s jedinečným smyslem, například třídy, metody, proměnné atd. Stejně jako jiné jazyky je i kód 4D rozdělen na sémantické tokeny a modifikátory.

VS Code umožňuje kontrolu sémantických tokenů ve svém editoru kódu. Chcete-li je zobrazit, otevřete paletu příkazů VS Code, vyhledejte položku „Inspect Editor Tokens and Scopes“ a vyberte ji.

blank

Na paletě se zobrazí vlastnosti části kódu za kurzorem, včetně sémantického tokenu a jeho případného modifikátoru. Pro přímé zobrazení souvisejících vlastností stačí vybrat jinou část kódu.

blank

Zde je tabulka mapování mezi sémantickými tokeny jazyka 4D a LSP:

LSP sémantický token Jazyk 4D
metoda metody
method.defaultLibrary příkazy
method.plugin metody zásuvných modulů
vlastnost atributy objektu
funkce členské funkce objektu
parametr parametry metody, parametry funkce člena objektu
variable.interprocess proměnné mezi procesy
variable.process proměnné procesu
variable.local lokální proměnné
klíčové slovo klíčová slova
tabulka tabulky
pole pole
komentář komentáře
typ typy
konstanta konstanty
string řetězce
chyba chyby

Jak nastavit písma?

Možná si řeknete: „Dobře, VS Code rozpoznává kód 4D automaticky, ale co víc?“. Jedná se o poslední krok: nastavení písma jednotlivých sémantických tokenů.
Chcete-li jej přizpůsobit, musíte upravit soubor s nastavením, který používá váš VS Code. Za tímto účelem otevřete paletu příkazů VS Code, vyhledejte soubor „Settings.json“ a upravte jej.
Pro informaci je soubor Settings.json kódu VS umístěn zde:

V systému MacOS je tento soubor: /Users/{Jméno uživatele}/Library/Application Support/Code/User/settings.json
C:\Users\{UserName}\AppData\Roaming\Code\User\settings.json v systému Windows

blank

blank

Zde je nastavení JSON, které je třeba přidat pro zobrazení kódu 4D se styly „light 4D“ a „dark 4D“ (vyhledejte v souboru settings.json řádek „4D-Analyzer.server.path“ a vložte celý následující blok do řádku výše nebo níže):

"editor.semanticHighlighting.enabled": true,
  "editor.semanticTokenColorCustomizations": {
    "[Default Light+]":{
      "enabled": true,
      "rules": {
        "*:4d": {"foreground": "#000000", "bold": false, "italic": false, "underline": false, "strikethrough": false},
        "method:4d": {"foreground": "#000088", "bold": true, "italic": true},
        "method.defaultLibrary:4d": {"foreground": "#068c00", "italic": false},
        "method.plugin:4d": {"foreground": "#000000"},
        "property:4d": {"foreground": "#a0806b"},
        "function:4d": {"foreground": "#5f8e5e", "italic": true},
        "parameter:4d": {"foreground": "#000b76", "bold": true},
        "variable.interprocess:4d": {"foreground": "#ff0088"},
        "variable.process:4d": {"foreground": "#0000ff"},
        "variable.local:4d": {"foreground": "#0031ff"},
        "keyword:4d": {"foreground": "#034d00", "bold": true},
        "table:4d": {"foreground": "#532300"},
        "field:4d": {"foreground": "#323232"},
        "comment:4d": {"foreground": "#535353"},
        "type:4d": {"foreground": "#068c00", "bold": true},
        "constant:4d": {"foreground": "#4d004d", "underline": true},
        "string:4d": {"foreground": "#000000"},
        "error:4d": {"foreground": "#ff0000", "bold": true, "italic": true}
      }
    },
    "[Default Dark+]":{
      "enabled": true,
      "rules": {
        "*:4d": {"foreground": "#FFFFFF", "bold": false, "italic": false, "underline": false, "strikethrough": false},
        "method:4d": {"foreground": "#1B79F3", "bold": true, "italic": true},
        "method.defaultLibrary:4d": {"foreground": "#59BB00", "italic": false},
        "method.plugin:4d": {"foreground": "#BFBFBF"},
        "property:4d": {"foreground": "#A0806B"},
        "function:4d": {"foreground": "#4EC36E", "italic": true},
        "parameter:4d": {"foreground": "#0C70FF", "bold": true},
        "variable.interprocess:4d": {"foreground": "#FF0088"},
        "variable.process:4d": {"foreground": "#53B0EB"},
        "variable.local:4d": {"foreground": "#18B3F1"},
        "keyword:4d": {"foreground": "#575757", "bold": true},
        "table:4d": {"foreground": "#CF5600"},
        "field:4d": {"foreground": "#9C6765"},
        "comment:4d": {"foreground": "#8F8F8F"},
        "type:4d": {"foreground": "#59BB00", "bold": true},
        "constant:4d": {"foreground": "#FA647F", "underline": true},
        "string:4d": {"foreground": "#FFFFFF"},
        "error:4d": {"foreground": "#ff0000", "bold": true, "italic": true}
      }
    }
  },

Všimněte si, že „:4d“ za každým typem sémantického tokenu není povinné, ale umožňuje nastavit toto zvýraznění syntaxe pouze pro jazyk 4D. Tímto postupem zůstane zvýraznění syntaxe pro všechny ostatní jazyky nedotčeno.
Po uložení nastavení můžete vidět efekt přímo v editoru kódu!

Toto přizpůsobení je výhodné při použití VS Code s projektem 4D obsahujícím webovou část. Všechny jazyky si zachovávají vlastní zvýraznění syntaxe: HTML, CSS, Javascript a nyní… 4D!

Avatar
• Product Owner • Damien Fuzeau se připojil k týmu 4D Product v únoru 2019. Jako Product Owner má na starosti psaní uživatelských příběhů a jejich následný převod do funkčních specifikací. Jeho úkolem je také zajistit, aby dodávané implementace funkcí vyhovovaly potřebám zákazníků. Damien vystudoval softwarové inženýrství na University of Nantes. Ve své bývalé společnosti strávil více než 23 let, nejprve jako vývojář (objevil 4D v roce 1997) a později jako technický manažer a softwarový architekt. Tato společnost je partnerem 4D OEM a nasadila obchodní software založený na 4D pro tisíce uživatelů na stovkách serverů. Damien je tedy zvyklý na 4D vývoj a nasazení ve vícejazyčném kontextu.