Zabezpečení prostředků aplikace pomocí nového algoritmu

Automaticky přeloženo z Deepl

Při generování souborů .4dz používá 4D ve výchozím nastavení standardní formát zip. Pokud jste vydavatelem softwaru, jistě vás potěší, že do 4D v19 R2 byla přidána funkce, která umožňuje zabránit uživatelům vaší aplikace, aby viděli obsah 4DZ, a tudíž jej nemohli upravovat.

JAK postupovat?

Je to jednoduché. Pokud nechcete používat standardní formát zip, stačí do souboru buildApp.4DSettings přidat klíč XML „UseStandardZipFormat“ s hodnotou „False“. Ve výchozím nastavení používá 4D standardní formát.

Další podrobnosti naleznete v této dokumentaci.

Vanessa Talbot
• Product Owner • Vanessa Talbot se připojila k programovému týmu 4D v červnu 2014. Jako Product Owner má na starosti psaní uživatelských příběhů a jejich převod do funkčních specifikací. Její úlohou je také zajistit, aby implementovaná funkce odpovídala potřebám zákazníka. Od svého příchodu pracovala na definování klíčových prvků ve 4D. Pracovala na většině nových funkcí preemptivního multi-threadingu a také na velmi složitém tématu: nové architektuře pro enginované aplikace. Vanessa má titul z Telecom Saint-Etienne. Svou kariéru začala ve Výzkumném ústavu kriminalistickém jako vývojářka pro audiovizuální oddělení. Působila také v mediální a lékařské oblasti jako expertka na technickou podporu, produkci i dokumentaci novinek.