Ochrana dynamického vyhodnocování výrazů 4D Write Pro

Automaticky přeloženo z Deepl

Ve verzi 4D v16 poskytuje nyní aplikace 4D Write Pro vyšší úroveň ochrany týkající se vyhodnocování výrazů 4D v dokumentech.
Vývojáři se nyní mohou při kontrole vyhodnocování těchto výrazů plně spolehnout na 4D. Tím budou počítače a databáze koncových uživatelů automaticky chráněny před případnými vedlejšími účinky.

Platným výrazem 4D může být pole, proměnná, příkaz 4D, příkaz vracející hodnotu, metoda projektu atd.

Počínaje verzí 4D v16 se „nebezpečné“ 4D výrazy již nevyhodnocují a místo toho se zobrazí chyba.

Aby byl výraz považován za bezpečný, musí obsahovat:
– pouze povolené příkazy 4D (stejný seznam jako v Editoru vzorců)
– pouze povolené metody 4D (deklarované vývojářem 4D pomocí příkazu SET ALLOWED METHODS )

Tento bezpečnostní mechanismus lze vypnout prostřednictvím „Nastavení databáze“ v sekci „Přístup k datům“ na kartě „Zabezpečení“:

Database settings 4D Write Pro

Chcete-li se o této funkci dozvědět více, můžete se podívat do následující databáze „Jak na to“:

Příklad databáze

Podrobnější informace naleznete v souvisejícím článku v dokumentaci 4D v16.