Vylepšení příkazu Get process activity

Automaticky přeloženo z Deepl

Adresa Get process activity přidaný do verze 4D v16 R4 umožňuje získat seznam běžících procesů a připojených uživatelů. Ve verzi 4D v16 R5 jsme příkaz dále vylepšili, aby bylo zpracování výsledků jednodušší. Kromě toho byl přidán nový atribut systemID, který umožňuje jednoznačně identifikovat jakýkoli proces bez ohledu na jeho typ: uživatel, 4D nebo náhradní.

Příklad databáze

Snadné parsování

Pro ještě větší flexibilitu při volání Get process activity, je nyní součástí kolekce procesů nový objekt relace. To umožňuje snadno získat informace o relaci, jako je například jméno uživatele, z daného procesu pomocí objektového zápisu.

C_OBJECT($o)
C_LONGINT ($i)

$o :=Get process activity // Get process & session info

For ($i;0;($o.processes.length)-1) // Iterate over the "processes" collection
$processName:=$o.processes[$i].name
$userName:=String($o.processes[$i].session.userName) // Easy access to userName, use String() because session object might be undefined
End for

ID systému procesu

Na adrese Get process activity nyní vrací nový atribut systemID pro objekty kolekce processes. Umožňuje jednoznačně identifikovat jakýkoli proces: uživatelský proces, proces 4D nebo náhradní proces.

Upozorňujeme, že stejné systemID se používá také v souborech protokolu „4DRequestsLog.txt“ a „4DRequestsLog_ProcessInfo.txt „. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci k protokolům.