Nový příkaz pro otevření formuláře v Editoru formulářů

Automaticky přeloženo z Deepl

4D v18 R5 poskytuje nový příkaz 4D pro otevření formuláře v editoru formulářů. To může být užitečné zejména pro nástroje pro analýzu nebo introspekci.

Nový příkaz se jmenuje FORM EDIT.

  • Chcete-li otevřít formulář tabulky, předejte název tabulky a název formuláře:

FORM EDIT([Contacts]; "Výstup„)

  • Pro otevření formuláře projektu předejte název formuláře:

FORM EDIT("CategoryList")

Je to tak jednoduché! Šťastné kódování.

Vanessa Talbot
• Product Owner • Vanessa Talbot se připojila k programovému týmu 4D v červnu 2014. Jako Product Owner má na starosti psaní uživatelských příběhů a jejich převod do funkčních specifikací. Její úlohou je také zajistit, aby implementovaná funkce odpovídala potřebám zákazníka. Od svého příchodu pracovala na definování klíčových prvků ve 4D. Pracovala na většině nových funkcí preemptivního multi-threadingu a také na velmi složitém tématu: nové architektuře pro enginované aplikace. Vanessa má titul z Telecom Saint-Etienne. Svou kariéru začala ve Výzkumném ústavu kriminalistickém jako vývojářka pro audiovizuální oddělení. Působila také v mediální a lékařské oblasti jako expertka na technickou podporu, produkci i dokumentaci novinek.