Qodly Studio pro 4D: Přepnutí z DataTable na Matrix pro přidání akcí

Automaticky přeloženo z Deepl

Tento příspěvek na blogu rozšiřuje Ayoubovu přednášku ‚Datatable & CRUD operations‘ a zaměřuje se na komponentu Matrix v Qodly Studio.

Matrix slouží jako dynamický prvek uživatelského rozhraní a efektivně zobrazuje různé komponenty Stylebox, přičemž nachází uplatnění v produktových galeriích, informačních kanálech a vitrínách uživatelských profilů.

Toto video zkoumá implementaci Matrixu pro dynamické zobrazování dat a představuje přidávání akcí.

Pojďme se do toho ponořit!

Ayoub Metwalli
Ayoub METWALLI se po absolvování studia informatiky připojil k týmu 4D Professional Services v roce 2016. Od svého příchodu se podílel na mnoha klientských projektech: migrace, expertízy, školení, vývoj na zakázku, a to v krátkodobých i dlouhodobých misích. Zatímco Ayoub začínal jako vývojář a poté se stal technickým vedoucím, nyní je vedoucím týmu Qodly Customer Success.