Nová systémová proměnná „chybový vzorec“

Automaticky přeloženo z Deepl

K dispozici je nová systémová proměnná pro získání chybného kódu 4D, který generuje chybu. V systému 4D v15 R4 můžete při každém výskytu chyby získat kromě kódu chyby také metodu a řádek, kde k chybě došlo.

Za tímto účelem byla vytvořena nová systémová proměnná: „Vzorec chyby“

Chování této nové systémové proměnné je zcela stejné jako u „chyby“, „metody chyby“ a „řádku chyby“. Automaticky se vyplní, když je vyvolána chyba, a můžete ji použít pouze v metodě zachycení chyby, která je nainstalována pomocí funkce ON ERR CALL příkazem.

Příklad databáze

Podrobnější informace naleznete v příručce k aktualizaci 4D v15 R4.