Záhlaví a zápatí v aplikaci 4D Write Pro

Automaticky přeloženo z Deepl

4D Write Pro se s verzí 4D v16 posouvá vpřed!

Nyní můžete vkládat záhlaví a zápatí do dokumentů 4D Write Pro, ale také načíst všechna existující záhlaví a zápatí při otevření existujícího dokumentu .4w7 ze zásuvného modulu 4D Write.

Můžete definovat sekce dokumentu a přidávat záhlaví nebo zápatí pro všechny sekce nebo nezávisle na nich. Můžete mít různá záhlaví/zápatí pro pravou a levou stránku nebo pro první stránku sekce. Záhlaví a zápatí lze samozřejmě stylizovat stejně jako zbytek dokumentu (písmo, barva, okraje, výplň, ohraničení…) a mohou obsahovat i obrázky.

Chcete do zápatí přidat číslo stránky nebo čas? To je nyní možné díky novým specifickým proměnným 4D. Například pro číslo stránky stačí přidat proměnnou $wp_pageNumber a je to!

Následující informace jsou k dispozici jako specifické proměnné 4D:

  • Datum a čas,
  • Název dokumentu, autor nebo předmět
  • Číslo stránky, celkový počet stránek.

Příklad:

Pokud se chcete dozvědět více o správě záhlaví a zápatí v aplikaci 4D Write Pro, zveme vás k zhlédnutí následujícího videa:

Další podrobnosti naleznete v příručce 4D Write Pro v16 v Doc Center.