Export kódu metody 4D bez ohledu na programovací jazyk použitého produktu 4D

Automaticky přeloženo z Deepl

Příkaz METODA GET CODE byl vylepšen tak, aby bylo možné exportovat kód metody a získat stejný výsledek bez ohledu na název příkazů, tabulek, polí a bez ohledu na použitý programovací jazyk produktu 4D…

Za tímto účelem se spolu s nimi exportují i tokeny prvků kódu (4D příkazy, 4D konstanty, tabulky, pole atd.). Tyto tokeny jsou jedinečné a 4D je může interpretovat jako prvky, které reprezentují, i když byly jejich názvy aktualizovány nebo jsou napsány v jiném jazyce, než je jazyk 4D, který je provádí.

Nový nepovinný parametr:

METODA GET CODE ( cesta ; kód {;volitelný} {; *} )

Jako volitelný parametr můžete předat konstantu Code s tokeny a získat tak exportovanou metodu, kterou může spustit libovolný produkt 4D.

Příklady dalších možných použití najdete v této databázi příkladů.

Další podrobnosti naleznete v příručce k upgradu 4D v15 R4.