Vytváření flexibilních uživatelských rozhraní pomocí aplikace 4D View Pro

Automaticky přeloženo z Deepl

Snadno vytvářejte flexibilní a výkonná uživatelská rozhraní, dialogy a widgety pomocí aplikace 4D View Pro! Chcete-li se o aplikaci 4D View Pro dozvědět více, přečtěte si tento příspěvek na blogu.

Tato funkce je výkonným vylepšením objektu listbox, které vám poskytne prostředek k definování velmi flexibilních uživatelských rozhraní. Ke sloupci seznamboxu lze nyní přiřadit pole objektů, takže každá buňka může mít různé typy widgetů podle typu zobrazovaných dat.

Například do prvního řádku můžete vložit textový vstup, do druhého zaškrtávací políčko a do třetího rozevírací seznam. Pole objektů také poskytují přístup k novým typům widgetů, jako jsou tlačítka nebo voliče barev.

listboxobjarray

Podrobnější informace naleznete v článku Používání objektových polí ve sloupcích seznamů v referenční příručce jazyka 4D v15 v Centru dokumentů.