4D pro iOS: Snadná interakce s nativními aplikacemi Apple

Automaticky přeloženo z Deepl

U 4D pro iOS vždy myslíme na funkce vhodné pro mobilní zařízení. Hlavním cílem je pomoci vývojářům zajistit co nejlepší uživatelský zážitek z jejich mobilních aplikací. A proto s verzí 4D v19 R3 dodáváme akční vstupní ovládací prvky.

Co je to vstupní ovládací prvek?

Pro připomenutí, díky formátovačům využívajícím kód iOS, které jsou k dispozici v galerii, můžete snadno komunikovat s nativními aplikacemi iOS z mobilního telefonu. Můžete například automaticky vytočit telefonní číslo kliknutím na pole s telefonním číslem nebo otevřít aplikaci Safari pouhým kliknutím na adresu URL.

Ovládací prvky pro zadávání akcí se řídí naprosto stejnou logikou. Pomocí nich přidáte do akčních formulářů některé druhy modulů pro interakci s nativními aplikacemi Apple. Několik z nich je již k dispozici v galerii, například :

 • phoneContact: pro vyhledání telefonního čísla kontaktu přímo z aplikace Apple Contact.
 • emailContact: pro vyhledání e-mailu kontaktu přímo z aplikace Apple Contact
 • currentLocation a currentLocationAddress: k automatickému vyplnění aktuální polohy uživatele aplikace pomocí souřadnic (zeměpisné šířky a délky) a adresy.

Byly navrženy tak, aby usnadnily život vašim uživatelům tím, že jim otevřou nové perspektivy díky plynulé interakci s prostředím iOS.

A co je nejlepší, můžete zcela svobodně vytvářet vlastní vstupní ovládací prvky, integrovat je do svých mobilních projektů a sdílet je s komunitou!

Jak to funguje?

Chcete-li je používat ve svých mobilních projektech, musíte je zahrnout do databáze pro formátovače nebo vlastní formuláře seznamů a detailů. Za tímto účelem vytvořte speciální složku „inputControls„, stáhněte z galerie vstupní ovládací prvek, který vám nejlépe vyhovuje, rozbalte jej a přetáhněte do složky inputControls.

Tento vstupní ovládací prvek akce pak bude k dispozici a bude možné jej vybrat v sekci Akce, ve vlastnostech parametru, v závislosti na typu parametru vaší akce.

Zde je příklad

V našem příkladu budeme aktualizovat telefonní číslo kontaktu a e-mail. Novinkou zde je, že budeme získávat data z aplikace Apple Contact. V tomto případě tedy jednoduše použijeme vstupní ovládací prvky akce phoneContact a emailContact, které jsou k dispozici v galerii.

Jak to vypadá v uživatelské aplikaci

Uživateli bude stačit vybrat z nabídky akcí akci editContact, aby se v mobilní aplikaci zobrazil akční formulář. Odtud mu pak vstupní ovládací prvky akce poskytnou možnost vybrat telefonní číslo a e-mail z aplikace Apple Contact.

blank

Jak tedy vidíte, vstupní ovládací prvky akcí jsou dalším skvělým způsobem, jak komunikovat s nativními aplikacemi Apple a přidat do mobilních aplikací příjemnou interakci.

Jak to vypadá v editoru projektu

blank

Poté musíme vytvořit akci úprav v metodě On Mobile App Action database, aby náš příklad fungoval.

kód akce editace 4D

Zde je příklad kódu 4D v databázové metodě On Mobile App Action pro akci editace předvolby pomocí komponenty MobileAppServer:

#DECLARE($request : Object)->$response : Object
$action:=MobileAppServer.Action.new($request)
$response:=New object("success"; False)

Case of 
 : ($action.name="editContact") // edit@

 var $entity; $status : Object  
 $entity:=$action.getEntity()

 For each ($key; $request.parameters)
   $entity[$key]:=$request.parameters[$key]
 End for each

 $status:=$entity.save() // save the entity

 If ($status.success)
  $response.success:=True // notify App that action success
  $response.dataSynchro:=True // notify App to refresh the selection
  $response.statusText:="Edited"
			
 Else 
  $response.statusText:="Failed to edit" // $status.statusText
  $response.errors:=$status.errors
 End if 
End case 

Připomínáme, že komponenta MobileAppServer, která je zabudována v 4D, vám poskytuje přístup k různým pomocným metodám, které urychlují kódování backendu mobilní aplikace 4D.

Neváhejte nám poskytnout zpětnou vazbu na fóru 4D a podívejte se do dokumentace, kde najdete další podrobnosti!

David Azancot
• 4D for iOS Product Owner • David Azancot se připojil k týmu 4D Product jako Product Owner v roce 2017. Má na starosti psaní uživatelských příběhů a jejich převod do funkčních specifikací. Jeho role také zahrnuje zajištění toho, aby implementace funkcí vyhovovaly potřebám zákazníků. David graduoval jako MBA v marketingu, internetu a mobilitě na Institutu Leonarda Da Vinciho a svou kariéru zahájil v roce 2011 u začínající mobilní společnosti, kterou později získala Madvertise (skupina mobilního marketingu). S nadšením pro mobilní rozhraní byl přirozenou volbou pro vývoj interaktivních mobilních reklamních formátů pro skupinu v roce 2015. Zároveň David od roku 2012 vyvíjí vlastní aplikace pro iOS a Android.