Vývoj diagnostického protokolu

Automaticky přeloženo z Deepl

Rok za rokem, funkce za funkcí, se diagnostický protokol rozrostl do obrovského souboru na vytížených serverech. Do verze 4D v19R5 jsme zahrnuli nový databázový parametr, který umožňuje zvolit úroveň záznamu souboru diagnostického protokolu. Pomůže vám kontrolovat velikost diagnostického protokolu tím, že bude zaznamenávat jen to, co skutečně potřebujete.

Diagnostický protokol lze aktivovat pomocí databázového parametru 79 (diagnostic log recording):

SET DATABASE PARAMETER (diagnostic log recording; 1)
Úroveň logu pak můžete zvolit pomocí databázového parametru 86 (log diagnostic level):

SET DATABASE PARAMETER (log diagnostic level; log trace)
K dispozici je 5 úrovní protokolování:

  • log error: Chcete-li zaznamenávat pouze chyby (neočekávaná odpojení, problémy s licencí atd…).
  • log warn: Zaznamenávat pouze chyby a varování (chybějící písma a podobné problémy).
  • log info: Výchozí úroveň, zaznamenávat důležité události (například připojení a odpojení uživatelů).
  • log debug: Úroveň Verbose, užitečná pro tým podpory 4D při vyšetřování problému.
  • log trace: Nejobsáhlejší úroveň, užitečná pro vývojové týmy 4D při práci na chybě.

Všechny tyto parametry můžete samozřejmě měnit přímo pomocí konfiguračního souboru protokolů, jak je vysvětleno v tomto příspěvku na blogu.

Před verzí v19R5 byla výchozí úroveň protokolu ekvivalentní nové úrovni trasování. Pokud tedy úroveň protokolu nezměníte, dojde k drastickému snížení záznamů v diagnostickém protokolu. Chcete-li se vrátit k předchozímu chování, můžete nastavit úroveň diagnostického protokolu na trace.

Díky tomuto novému parametru databáze byste měli být schopni řídit tok protokolů v diagnostickém protokolu, udržovat jej v malém rozsahu a zároveň zaznamenávat to, co skutečně potřebujete.

Neváhejte se s námi podělit o případné připomínky na oficiálním fóru 4D.

Nicolas Brachfogel
• Product Owner & Senior Developer • Nicolas Brachfogel nastoupil do 4D v roce 2017 jako senior vývojář (4D server a sítě). Jako Product Owner, který řídí vydání Apple Silicon, má na starosti psaní uživatelských příběhů a jejich převod do funkčních specifikací a také zajišťuje, aby implementace funkcí vyhovovaly potřebám zákazníků. Nicolas, absolvent Institut Supérieur d'Informatique Appliquée (INSIA), začal svou kariéru jako softwarový vývojář v roce 2001. Po několika letech kódování v Javě a C++ se specializoval na vývoj klient-server pro společnosti zabývající se videohrami. Jako serverový vývojář/architekt úspěšně pracoval na serverových architekturách mnoha her (Dofus Arena, Drakerz, Trivial Pursuit Go!).