Nový parametr pro DISTINCT VALUE

Automaticky přeloženo z Deepl

Ve verzi 4D v15 R4 je pro příkaz DISTINCT VALUE zaveden nový parametr. Tímto parametrem musí být pole, do kterého se zadává počet jednotlivých odlišných hodnot ve výběru záznamů.

Tato funkce je užitečná zejména pro získávání statistik záznamů nebo pro řazení záznamů podle jejich nejčastějšího typu.

Mám například výběr faktur seskupených podle různých měst. Chci zobrazit města seřazená od toho, které má nejvíce faktur, po to, které jich má nejméně. S novým parametrem vám tento případ použití zabere jen jeden řádek kódu!

Příklad

Ukázku použití tohoto příkazu s pěkným případem užití najdete v následujícím příkladu:

Příklad: Databáze

Další podrobnosti naleznete v příručce k aktualizaci 4D v15 R4 v Doc Center.