4D View Pro: Urychlete svůj vývojový proces pomocí šablon

Automaticky přeloženo z Deepl

Vytváření sestav nebo tabulek ze stávajících šablon urychluje vývoj. Od verze 4D v19 R4 lze nyní provádět akce kopírování a vkládání pomocí kódu, který zkopíruje rozsah buněk z jiného umístění (včetně jiných oblastí).

Přesun nebo kopírování bloku buněk.

Na adrese VP MOVE CELLS Příkaz umožňuje kopírovat/vyjmout a vložit rozsah buněk na jiné místo, a to i mezi dvě oblasti:


// Starting range

$rangeFrom:=VP Cells("ViewProArea1"; 0; 0; 2; 7)
// First cell of the destination range
$rangeTo :=VP Cell("ViewProArea2"; 2; 0)
VP MOVE CELLS ($rangeFrom; $rangeTo; New object("copy"; True))

kopírovat vložit přes objekt

Dalším způsobem, jak zkopírovat rozsah, je zkopírovat jej do objektu pomocí příkazu VP Copy to object příkazem, například pro uložení do databáze:

$template:=ds.Templates.new()
$template .VP:=VP Copy to object($rangeFrom)

$template .save()

Obsah, styly a vzorce uložené v objektu tak můžete vložit, až je budete potřebovat, příkazem VP PASTE FROM OBJECT příkazem:

$template:=ds.Templates.get($id)
VP PASTE FROM OBJECT (
$rangeTo; $template.VP)

Ať už použijete jakékoliv řešení, je nutné si uvědomit možnosti: relativní odkazy na buňky se mohou při přesunu nebo kopírování vzorce změnit. Více informací o této funkci najdete v centru dokumentace.

Fabrice Mainguené
- Product Owner -Fabrice Mainguené se připojil k týmu 4D Program v listopadu 2016. Jako Product Owner má na starosti psaní uživatelských příběhů, které následně převádí do funkčních specifikací. Jeho úkolem je také zajistit, aby dodaná implementace funkcí splňovala potřeby zákazníků.Po získání bakalářského titulu v oboru informatiky na CNAM nastoupil Fabrice do malé softwarové vydavatelské společnosti jako vývojář Windev. Poté pracoval pro různé společnosti v oblasti průmyslu a obchodu jako vývojář aplikací Windev a webových aplikací a také jako technický poradce pro nové funkce.